Айвен Сетиаван

2 кн.
Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому. Технологии продвижения в интернете
Маркетинг 4.0. Разворот от традицио...
Маркетинг 3.0
Маркетинг 3.0